Laugengebäck

Neuheit
Laugenbrezel Schwäbischer Art fertig gebacken
62197-7
1 x 3,46 kg (40 St. à 83 g)
Laugenbrezel, geschnitten
60517-5
1 x 8,00 kg (80 St. à 100 g)
Laugenbrezel mit Butter
44411-8
1 x 8,64 kg (72 St. á 120 g)
Neuheit
Laugenbrezel Schwäbischer Art mit gesalzener Butter, fertig gebacken
62198-4
1 x 3,792 kg (48 St. à 79 g)
Neuheit
Butter Laugenbrezel
62313-1
1 x 8,64 kg (72 St. à 120 g)
26076b_1.png
26076-9
1 x 3,60 kg (24 St. à 150 g)
44249b_1.png
44249-7
1 x 6,30 kg (18 St. à 350 g)
Laugenstange
44409-5
1 x 7,20 kg (80 St. à 90 g)
Laugenstangen
44251-0
1 x 7,20 kg (80 St. à 90 g)
Lade Daten